fbpx skip to Main Content
Menu

Rekisterinpitäjä:
Design Inspis Oy
Koulukatu 19 A2, 90100 Oulu
040 538 2806

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Miia Törmänen
Koulukatu 19 A2, 90100 Oulu
040 538 2806

 

Rekisterin nimi:
Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakastietoja käytetään laskutukseen ja asiakkaiden tiedottamiseen. Asiakastietoja käytetään myös asiakkaiden senhetkisten palveluiden rekisteröintiin.


Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavat perustiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä työpaikan osoite. Muutoin asiakkaiden tietoina toimivat vain etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaiden tietoja säilytetään sähköisessä muodossa Excel-tiedostossa, laskutusjärjestelmässä sekä projektihallintajärjestelmässä. Projektinhallintajärjestelmässä hakua ei voi suorittaa asiakastietojen perusteella.


Tietojen säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Asiakastietoja luovutetaan ainoastaan kirjanpitoon.

 

Tietojen siirto EU:n tai ATA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

  1. Manuaalinen aineisto: Asiakastietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
  2. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietokoneella olevia asiakastietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan laskutusta hoitavat henkilökunnan jäsenet tai asiakasprojekteissa työskentelevät henkilöt.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Pääsääntöisesti jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen miia.tormanen@designinspis.fi.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan väärän tiedon korjausta. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen miia.tormanen@designinspis.fi.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten.

Back To Top