skip to Main Content
ICNB -hnake, logo-suunnittelu


Suunnittelimme ja toteutimme ICNB -hankkeen graafisen ilmeen keväällä 2017. ICNB-hanke (Increasing competence in Northern building) on Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jossa mukana ovat mm. Umeån yliopisto, Luleån yliopisto, Oulun kaupunki sekä UIT, Arctic university of Norway.

Back To Top